Privacybeleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Privacy-wetgeving

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet in werking getreden. Deze is mede van toepassing op de dienstverlening van KW Bouwstudio, Industrieweg 13-2, 7102 DX te Winterswijk.

KW Bouwstudio draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons hierbij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat KW Bouwstudio in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat.

KW Bouwstudio gebruikt omwille van de onderling overeengekomen vormen van dienstverlening uw volgende persoonsgegevens:

 

  • NAW-gegevens
  • geslacht
  • e-mailadres
  • (mobiel) telefoonnummer

en voor bedrijfsmatig aanvullend;

  • KvK-nummer
  • Vestigingsnummer

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy-verklaring genoemde doeleinden te bereiken. De termijn die wij hieraan stellen is tenminste 7 jaar (i.v.m. de fiscale bewaarplicht).

Dit geldt voor de correspondentie, overeenkomsten, facturaties e.d.

(per mail dan wel op witdruk) die we daarover hebben gevoerd.

Op uw uitdrukkelijk verzoek kunnen deze eerder verwijderd worden.

 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De door u verstrekte persoonsgegevens zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van diensten binnen de onderlinge overeenkomst, of wij op basis van de wet mogen of moeten doen. Deze gegevensverstrekking veelal na voorafgaande toestemming van uw zijde.

Gegevensverstrekking aan derden geschied enkel met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de Wbp dan wel de AVG omgaan.

 

Gegevensbeveiliging
KW Bouwstudio maakt gebruik van zorgvuldige en passende veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Mocht de indruk ontstaan dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Beeldmateriaal

Voor optimale dienstverlening, en voor het up-to-date houden van onze website, kan het zijn dat we foto’s of ander beeldmateriaal verzamelen.

Dit zullen we pas doen na voorafgaande toestemming van uw zijde.

In enkele gevallen kan het voorkomen dat hierop personen zichtbaar zijn; deze zullen op beeld zoveel mogelijk onherkenbaar worden getoond.

Heeft u hier (alsnog) bezwaar tegen, of meent u zichzelf op beeld te herkennen, neem dan contact met ons op.

 

Website

Onze website is gebouwd en beveiligd via de richtlijnen van onze Web host. Voor nadere vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

 

Cookies/ Links
Op de website van KW Bouwstudio wordt geen gebruik gemaakt van (tracking) cookies, m.a.w. er worden geen persoonsgegevens verzameld van u als bezoeker van onze site.

Onze internetpagina’s bevatten ook geen links naar andere websites.

 

Uw wettelijke rechten
We controleren regelmatig of we aan het privacybeleid voldoen

Heeft u vragen over welke gegevens KW Bouwstudio van u heeft opgeslagen, of heeft u een verzoek om deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dan kunt u contact met ons opnemen via een mail naar info@kwbouwstudio.nl, of door telefonisch contact via M 06-30824636.

Bij onderling geschil hierover heeft u op grond van de privacywetgeving altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.