Voorwaarden

Op alle werkzaamheden, leveringen en diensten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden zoals omschreven in De Nieuwe Regeling DNR 2011, dan wel de Consumentenregeling 2013 van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn hier te downloaden.

(De Nieuwe Regeling DNR 2011 en de Consumentenregeling CR2013)