Vergunningen

Is uw ontwerp naar wens en wilt u daadwerkelijk tot (ver)bouwen overgaan? Dan dient u vaak eerst de nodige vergunningen aan te vragen. Deze aanvragen kosten tijd en om te voorkomen dat uw project onnodige vertraging oploopt is goed vooroverleg met het bevoegd gezag, veelal de gemeente, gewenst. KW Bouwstudio heeft veel ervaring met het aanvragen van vergunningen voor bedrijven en particulieren. Wij zijn bekend met de diversiteit aan regels en weten waar u op moet letten. Hierbij wordt vaak nauw samengewerkt met adviseurs op het gebied van asbest, constructie, energiezuinigheid e.d.